เนื้อหา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2562 คลิกที่นี้

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter