เนื้อหา

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่

 

พ.ศ. 2563

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2563icon new2

พ.ศ. 2562

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2562

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2562

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2562

พ.ศ. 2561

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2561

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2561 

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2561

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไครมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2561 

พ.ศ. 2560

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2560

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ. 2560  

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2560

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2560   

พ.ศ. 2559

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2559

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ. 2559

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2559

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2558

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ. 2558

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2558

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ. 2557

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2557

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2557

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter