พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕
 
 
 
 
พระราชดำรัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทย ณ สีหบัญชร   ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕
 
 
 
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธ ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๑๒
 
 
 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter