สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน  2562 คลิกที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน  2562 คลิกที่นี้

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์  2562 คลิกที่นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2562 คลิกที่นี้

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter