ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

  • ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  • 21-11

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter