ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

• ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                 > การจัดการเรื่องร้องเรียน

                 > การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter