เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดกระบี่

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดกระบี่

!--->
  เมนู ... เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน   

หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัด

หน่วยงานสังกัดส่วนกลางในจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด

ภาคเอกชนในจังหวัด

กระทรวง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานภาคเอกชน

จังหวัด


สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter