เอกสารและรายงานสถิติ

สถิติจังหวัดกระบี่

statistic-report-2558
statistic-report-2559   statistic-report-2560  cover p001

รายงานสถิติจังหวัด
กระบี่
2558/2015
 

Download here

 รายงานสถิติจังหวัด
กระบี่
2559/2016

Download here

รายงานสถิติจังหวัด
กระบี่
2560/2017

 Download here

 

รายงานสถิติจังหวัด
กระบี่ 
2561/2018
 

icon new2Download here 

 

statistic-report-2554

 statistic-report-2555     statistic-report-2556     statistic-report-2557 

 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่

sss-59
sss-56-58 sss-56-58 sss-56-58
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน
พ.ศ. 2559
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน

พ.ศ. 2558
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน

พ.ศ. 2557 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน

พ.ศ. 2556
Download here
Download here Download here Download here

 

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่

   
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ.2560

 

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

  pb   

 ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดกระบี่

new2สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

* สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกระบี่

  icon2560 
 สิงหาคม พ.ศ. 2559  สิงหาคม พ.ศ.2560 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter