เอกสารและรายงานสถิติ

สถิติจังหวัดกระบี่

statistic-report-2560

รายงานสถิติจังหวัดกระบี่
2560/2017

 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่

 
 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2559
 

 

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่

   
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ.2560

 

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

 ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดกระบี่

 

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

* สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกระบี่

 
 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter