ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่


ติดต่อด้วยตนเอง : ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-620-066

โทรสาร : 075-620-067

เว็บไซต์ : http://krabi.nso.go.th

อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : www.facebook.com/สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter