เนื้อหา

ประกาศ...รับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce ชุมชน

     สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
เปิดรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce ชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce) โดยมีรายละเอียดดังนี้


วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก

1. เพื่อคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์ให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพในการให้บริการเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุน E-Commerce ชุมชน
2. เพื่อคัดเลือกวิทยากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพือเป็นวิทยากร E-Commerce ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์ กศน. เป็นต้น
2. วิทยากร E-Commerce ชุมชน : ครู อาจารย์ ผู้จัดการศูนย์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมการคัดเลือก

     ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กันยายน 2560 ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย
โดยคัดเลือกจำนวน 300 ศูนย์ และวิทยากรประจำศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน (จำนวน 600 คน)

 

*** ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ *** 

    

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter