การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

detail-1detail-3detail-2

logo<< Download here >>

 


เว็บไซต์เกี่ยวกับคนพิการ

ที่ รายการ website
1. เว็บท่าสำหรับคนพิการ http://www.pwdsthai.com
2. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ http://www.service-pwdsthai.com
3. วิธีการตรวจสอบความมีตัวตนของคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ http://ecard.nep.go.th/nep_personal/


การยืมอุปกรณ์

- ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์

          main flow

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter