• 7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ

  7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ

 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561

  ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561

 • 32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

 • ผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่

  ผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่

 • การปลูกข้าว จังหวัดกระบี่

  การปลูกข้าว จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560

 • สถิติจำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

  สถิติจำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

 • สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558

  สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558

 • สถิติศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

  สถิติศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter