• ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

 • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

 • บทความคุณธรรม

  บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

 • เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

  เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 1 - 4

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ

 • สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

  สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

 • สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

  สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

 • สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

  สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหา

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

  สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

 • รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

  รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

  องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

  อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิง

 • สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

 • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกร

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

Previous
Next

**ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2017**

emblem of_the_ministry_of_digital_economy_and_society_of_thailand    logoatci

 

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมเป็นเจ้าภาพใน โครงการ Thailand Local Government Summit 2017 ภายใต้แนวคิด Local Government 4.0 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     เพื่อยกระดับการตระหนักรู้ในการพัฒนาดูแลท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นเวทีให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมยั่งยืน

 

***บริหารการจัดงานโดย : บริษัท แอ็บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด : หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติตต่อ นางสาวธัญญา  สิมมาวัตร โทรศัพท์ 02-6617750 ต่อ 2221 และ 223 โทรสาร 02-6617757 อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter