สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2561 pdf-iconดาวน์โหลดที่นี่

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน  2561  ดาวน์โหลดที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561ดาวน์โหลดที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561  download

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561   download

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 download

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 download

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560    download

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560  download    

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560     download 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter