ผลงานสำนักงาน

โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ 

1. โครงการสำรวจการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2563

 

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกระบี่ 

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter