• ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

 • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกร

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560

  ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560

 • สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

  สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

 • สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter