เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการสถิติ ครั้งที่ 1/2561

circle (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2561-2564)   download-button2

circle ข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2561-2564)  download-button2

circle รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561  download-button2

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter