แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ เขียนโดย admin 17
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย admin 18
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย admin 13
ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 20
32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 32
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 33
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 69
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 62
ผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 68
การปลูกข้าว จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 61

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter