แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 27
การปลูกข้าว จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 19
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 63
สถิติจำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 198
สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 95
สถิติศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 67
สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 49
สถิติแรงงานจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 59
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 86
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 129

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter