แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 33
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 32
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564 "เรื่อง 10 อันดับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในจังหวัดกระบี่ (ณ เดือน กันยายน 2563) " เขียนโดย admin 45
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563 เขียนโดย admin 124
"สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (มกราคม - สิงหาคม พ.ศ.2563) " เขียนโดย admin 250
สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 120
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563 เขียนโดย admin 164
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 246
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 229
รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 243

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter