แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 2
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 2
สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 2
สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 2
สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 3
สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 3
สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 3
สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 2
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 4
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 106

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter