แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!! เขียนโดย admin 275
สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 354
สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560 เขียนโดย admin 276
รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560 เขียนโดย admin 283
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 394
สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 353
แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560 เขียนโดย admin 240
ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน เขียนโดย admin 249
สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 281
อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560 เขียนโดย admin 330

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter