แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน เขียนโดย admin 253
แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560 เขียนโดย admin 271
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 283
สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 265
ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 276
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 260
สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 284
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 248
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 267
สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 254

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter