แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 556
แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560 เขียนโดย admin 333
ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน เขียนโดย admin 329
สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 384
อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560 เขียนโดย admin 442
ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน เขียนโดย admin 352
แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560 เขียนโดย admin 373
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เขียนโดย admin 384
สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 367
ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 369

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter