แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 380
สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 476
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 335
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 360
สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 357
สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 339
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 339
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 271
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 311
สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 304

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter