แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 301
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 297
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 238
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 270
สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 265
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 286
สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 313
ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 207
สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 226
สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 199

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter