แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 262
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 257
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 216
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 249
สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 232
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 251
สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 278
ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 191
สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 207
สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 178

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter