แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 329
สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 392
ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 245
สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 259
สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 234
สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 238
สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 221
สถิติ ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 240
สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 240
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 407

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter