แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 186
สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 168
สถิติ ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 197
สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 187
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 272
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 181
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 168
7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ เขียนโดย admin 256
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย admin 169
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย admin 149

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter