แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 220
32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 201
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 206
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 330
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 272
ผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 431
การปลูกข้าว จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 223
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 288
สถิติจำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 1080
สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 300

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter