แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 228
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 227
7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ เขียนโดย admin 318
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย admin 215
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย admin 193
ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 256
32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 230
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 238
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 367
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 322

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter