แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 528
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 346
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 367
สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 364
สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 348
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 351
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 281
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 320
สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 313
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 338

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter