แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 519
การปลูกข้าว จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 257
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 315
สถิติจำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 1297
สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 334
สถิติศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 279
สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 241
สถิติแรงงานจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 276
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 311
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 355

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter